Løn sammenligning s. 17


Statistikopgaven med boksplot på side 17.


Spørgeskemaet indeholder 13 spørgsmål.
   

Opgaver
Lavet af (skriv dit navn):

Aflæs mindsteværdi på pølsefabrikken.

Der må kun skrives tal i feltet

Aflæs størsteværdi på pølsefabrikken.

Der må kun skrives tal i feltet

Aflæs mindsteværdi på isfabrikken.

Der må kun skrives tal i feltet

Aflæs størsteværdi på isfabrikken.

Der må kun skrives tal i feltet

Aflæs 1 kvartil på pølsefabrikken.

Der må kun skrives tal i feltet

Aflæs medianen på pølsefabrikken.

Der må kun skrives tal i feltet

Aflæs 3. kvartil på pølsefabrikken.

Der må kun skrives tal i feltet

Aflæs 1 kvartil på isfabrikken.

Der må kun skrives tal i feltet

Aflæs medianen på isfabrikken.

Der må kun skrives tal i feltet

Aflæs 3. kvartil på isfabrikken.

Der må kun skrives tal i feltet

Vurder hvilke af disse udsagn der er rigtige (afkryds rigtige svar med flueben):
Vælg én eller flere svarmuligheder

Skriv selv rigtige udsagn i stedet for de forkerte udsagn.